Актуални предложения за продажба на земеделска земяОбласт Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
Област Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
област Добрич община Генерал Тошево с. Росица 3 нива 130 2600 лв. 1615
област Добрич община Каварна с. Българево 3 нива 167 2400 лв. 1614
област Добрич община Добрич с.Златия 3 нива 32 2400 лв. 1613
област Силистра община Тутракан с. Царев дол 3 нива 51 2300 лв. 1612
област Добрич община Шабла с. Езерец 3 нива 61 2700 лв. 1611
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 50 2700 лв. 1610
област Добрич община Шабла с. Горун 3 нива 31 2500 лв. 1609
област Добрич община Шабла гр. Шабла 3 нива 39 2500 лв. 1608
област Добрич община Балчик с. Тригорци 3 нива 200 по договаряне лв. 1607
област Варна община Аврен с. Аврен 4 нива 12,600 1000 лв. 1606
област Добрич община Тервел с. Войниково 3 нива 33 2100 лв. 1605
област Варна община Варна с. Константиново 5 нива 6 1500 лв. 1603
област Добрич община Каварна с. Българево 3 нива 167 2300 лв. 1601
област Добрич община Шабла с. Дуранкулак 3 нива 962 3500 лв. 1600
област Шумен община Нови пазар с. Памукчии 4 нива 216,680 1200 лв. 1599
област Шумен община Нови пазар с. Стоян Михайловски 4 нива 624,831 1200 лв. 1598
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 18,400 2400 лв. 1597
област Добрич община Добрич с.Дебрене 3 нива 43 2350 лв. 1593
област Добрич община Балчик с. Гурково 3 нива 100 2800 лв. 1592
област Варна община Аврен с. Близнаци 4 нива 25 950 лв. 1591
област Добрич община Тервел с. Попгруево 3 нива 20 1800 лв. 1589
област Варна община Провадия гр. Провадия 3 нива 15 1400 лв. 1588
област Добрич община Тервел с. Честименско 3 нива 15 1850 лв. 1586
област Добрич община Каварна с. Селце 3 нива 33 2700 лв. 1584
област Добрич община Шабла с. Ваклино 3 нива 27,5 2400 лв. 1583
област Варна община Вълчи дол с. Войводино 4 нива 103 1500 лв. 1581
област Добрич община Добрич с.Полковник Минково 3 нива 41 2850 лв. 1568
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 26 2400 лв. 1519
Начало    За нас    Обяви    Продай имот    Услуги    За Контакт     0885 558 300