Актуални предложения за продажба на земеделска земяОбласт Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
Област Община Землище Катeгория Вид Площ (дка) Цена (лв.) Код
област Варна община Аврен с. Аврен 4 нива 12,600 1000 лв. 1606
област Добрич община Тервел с. Войниково 3 нива 33 2100 лв. 1605
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 50 2600 лв. 1604
област Варна община Варна с. Константиново 5 нива 6 1500 лв. 1603
област Добрич община Генерал Тошево с. Средина 3 нива 40 2500 лв. 1602
област Добрич община Каварна с. Българево 3 нива 167 2300 лв. 1601
област Добрич община Шабла с. Дуранкулак 3 нива 962 3500 лв. 1600
област Шумен община Нови пазар с. Памукчии 4 нива 216,680 1200 лв. 1599
област Шумен община Нови пазар с. Стоян Михайловски 4 нива 624,831 1200 лв. 1598
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 18,400 2300 лв. 1597
област Добрич община Генерал Тошево с. Средина 3 нива 90,790 2650 лв. 1595
област Варна община Провадия с. Равна 4 нива 21,400 1100 лв. 1594
област Добрич община Добрич с.Дебрене 3 нива 43 2350 лв. 1593
област Добрич община Балчик с. Гурково 3 нива 100 2800 лв. 1592
област Варна община Аврен с. Близнаци 4 нива 25 950 лв. 1591
област Варна община Девня гр. Девня 3 нива 19,200 1280 лв. 1590
област Добрич община Тервел с. Попгруево 3 нива 20 1800 лв. 1589
област Варна община Провадия гр. Провадия 3 нива 15 1400 лв. 1588
област Добрич община Добрич с.Приморци 3 нива 27 2350 лв. 1587
област Добрич община Тервел с. Честименско 3 нива 15 1850 лв. 1586
област Добрич община Генерал Тошево с. Огражден 3 нива 130 2600 лв. 1585
област Добрич община Каварна с. Селце 3 нива 33 2700 лв. 1584
област Добрич община Шабла с. Ваклино 3 нива 27,5 2400 лв. 1583
област Варна община Долни чифлик с. Старо Оряхово 3 нива 18 1300 лв. 1582
област Варна община Вълчи дол с. Войводино 4 нива 103 1500 лв. 1581
област Варна община Вълчи дол с. Бояна 3 нива 32 1750 лв. 1580
област Варна община Вълчи дол с. Страхил 4 нива 43,300 1750 лв. 1579
област Добрич община Добрич с.Полковник Минково 3 нива 41 2850 лв. 1568
област Варна община Дългопол с. Цонево 3 нива 10 1400 лв. 1563
област Варна община Провадия с. Петров дол 4 нива 6 1000 лв. 1560
област Варна община Аксаково с.Крумово 3 пасище 41 1800 лв. 1555
област Варна община Провадия с. Петров дол 4 нива 10 1150 лв. 1551
област Добрич община Балчик с. Дропла 4 нива 18 2750 лв. 1549
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 21 2250 лв. 1548
област Добрич община Добрич с.Карапелит 3 нива 20 2250 лв. 1546
област Добрич община Тервел с. Каблешково 3 нива 20 1800 лв. 1545
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 3 нива 37 2200 лв. 1543
област Добрич община Шабла с. Бoжаново 3 нива 18 2200 лв. 1542
област Добрич община Шабла с. Твърдица 3 нива 2 2200 лв. 1541
област Добрич община Добрич с.Алцек 3 нива 34 2630 лв. 1539
област Добрич община Генерал Тошево с. Красен 3 нива 40 2300 лв. 1537
област Добрич община Шабла с. Дуранкулак 3 нива 84 2400 лв. 1525
област Добрич община Шабла с. Граничар 3 нива 35 2300 лв. 1524
област Добрич община Шабла с. Ваклино 3 нива 26.200 2300 лв. 1523
област Добрич община Добрич с.Камен 3 нива 20 2200 лв. 1520
област Добрич община Каварна с. Иречек 3 нива 63 2500 лв. 1519
област Добрич община Добрич с.Черна 3 нива 187 2300 лв. 1518
област Добрич община Крушари с. Лозенец 4 нива 5 2000 лв. 1517
област Добрич община Каварна с. Раковски 3 нива 81 2400 лв. 1515
област Добрич община Каварна с. Свети Никола 3 нива 84 2300 лв. 1512
област Добрич община Каварна с. Нейково 3 нива 43 2400 лв. 1511
област Добрич община Добрич с.Ново Ботево 3 нива 34 2300 лв. 1510
област Добрич община Каварна с. Камен бряг 3 нива 80 2400 лв. 1506
област Добрич община Генерал Тошево с. Росен 3 нива 60 2300 лв. 1505
област Добрич община Добрич с.Пчелник 3 нива 25 2300 лв. 1504
област Добрич община Крушари с. Абрит 4 нива 25 2200 лв. 1501
област Варна община Суворово с. Николаевка 3 нива 16.700 1500 лв. 1499
област Добрич община Добрич с.Самуилово 3 нива 30 2250 лв. 1496
област Добрич община Генерал Тошево с. Краище 3 нива 51.600 2200 лв. 1495
област Добрич община Добрич с.Дебрене 4 нива 25 2250 лв. 1493
Начало    За нас    Обяви    Продай имот    Услуги    За Контакт     0885 558 300